Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Det Nytter - September 2012


Kjære støttemedlem og andre støttespillere !

Vi takker alle for støtten vi får! Den er grunnlaget for at vi kan drive vårt hjelpearbeid. Elise Fagerås og Inger-Lise Bergan besøkte senteret i Brasil nå i august og kom hjem fulle av begeistring for det de så og opplevde. Det nytter! Mange barn og unge får hjelp av uvurderlig verdi, og vi samarbeider med idealister som tror på det de jobber for og som er villige til å ofre seg for en god sak. Pengene rekker langt i dette prosjektet.
I 2011 mottok vi kr 93 000 fra støttemedlemmer, andre gaver utgjorde kr 98 000 og renteinntektene var kr 20 000. Vi håper på minst like store inntekter dette året.
Hilsen styret

Glade barn på Centro Social Nossa Senhora das Gracas i Manaus i Brasil

Aktiviteten på senteret

Det er stor aktivitet på senteret. 250 barn får et tilbud hver uke
Det har vært arbeidet mer aktivt enn tidligere for å tilbakeføre guttene på internatet til et hjem hos foreldre eller andre slektninger. Det er et krevende arbeid, både fordi familie kan være vanskelig å finne og fordi behovet for oppfølging er stort. Våre sosialarbeidere følger guttene opp også etter at de har flyttet ut. Dette har gitt gode resultater, og det bor akkurat nå kun 5 gutter på internatet. Antallet her vil selvfølgelig være avhengig av behov.
Viktige tilbud forøvrig:
Yrkesopplæringsprogrammet PAAET går fortsatt bra og har ca 360 lærlinger. Tilbudet til de eldre går også som før, de er en svak gruppe i samfunnet. Sosial oppfølging og psykologtilbud fra profesjonelle er fortsatt viktig. I fjor ble det servert mer enn 50 000 måltider på senteret, og dette fortsetter også. Mye av maten som serveres, blir gitt som gaver fra ulike givere i Manaus.
Det er fortsatt et potensial for å gi flere et tilbud, både til de unge og til voksne fra slumområdene. For tiden arbeides det mer aktivt med kurstilbud for voksne. I hovedsak dreier dette seg om arbeidsmarkedskurs som gir formell kompetanse.


To flinke og engasjerte ansatte 

Behovet for vår bistand

Elise og Inger-Lise på besøk hos en fattig familie. ”Dere investerer i det viktigste i hele verden! Dere bidrar til at fattige barn får utdanning og blir gode samfunnsborgere. Det er godt å vite at det er flere enn meg som mor som bryr seg om fremtiden til mine barn”, var noe av budskapet som moren i huset ba dem ta med seg til Norge.
Elise og Inger-Lise på hjemmebesøk hos en fattig familie
Damene fra Norge hadde med seg 420 T-skjorter som var finansiert med støtte fra næringslivet i Midt-Telemark. En profesjonell designer hjalp til gratis med utformingen. Alle på senteret fikk skjorte og alle de besøkte like så. Dette var kjempepopulært.

Et besøk i slummen ga en påminnelse om at behovet for oppfølging av fattige barn er stort. Det er lett å se konsekvensene av manglende skole og oppfølging. Til tross for at Brasil har sterk økonomisk vekst og at mange fattige etter hvert får det bedre, vokser slummen i Manaus. Det skyldes den store tilstrømmingen av folk fra regnskogområdene i Amazonas og inn til storbyen.

Besøk i slummen
Vår støtte til senteret har vært og er helt avgjørende for å opprettholde tilbudene. Det synes helt klart at takket være denne bistanden, får mange barn og unge et tilbud som har stor betydning for dem i livet. Vi tror dette er veien å gå for å redusere kriminalitet, sult og fattigdom. For Centro Social Nossa Senhora das Gracas er det et mål å gjøre seg uavhengig av vår støtte, men det er fortsatt et stykke igjen til de er der.Ledelse og drift på senteret

Det har nå vært store endringer i ledelsen ved sosialsenteret i Manaus. Noen av de gamle lederne som vi har samarbeidet med i årevis, har nå sluttet. Disse gjorde en fantastisk jobb, men ønsket nå at nye krefter skulle slippe til. Elise og Inger-Lise fikk et svært godt inntrykk av det nye lederteamet. Aktiviteten på senteret er stor, og planene for videre utvikling er kloke og realistiske.
Den nye presidenten heter Maria Socorro Leite. Hun har vært regnskapsfører for senteret i flere år og kjente derfor godt til forholdene fra tidligere. Hun nyter stor tillit hos alle. Hun er svært bevisst på at oppgaven hun har, er krevende, og den er ulønnet! Hun deltar nå svært aktivt i daglig drift og er på senteret 4 timer hverdag. Den økonomiske situasjonen på senteret er svært anstrengt.
Socorro har relativt god kontakt til næringslivet i Manaus og er opptatt av å finne samarbeidspartnere og sponsorer i Brasil. Det statlige oljeselskapet Petrobras har støttet flere prosjekter på senteret de siste årene. Nå finansierer de nye toaletter til ansatte og dagbarn.

Staben på senteret synes nå å samarbeide enda bedre enn før. Ledelsen legger vekt på at det ikke skal være så klare skiller mellom ulike funksjoner. F. eks tar sjåføren del i passende arbeid når det ikke er kjøreoppdrag. På denne måten blir ansvarsfølelse og samhold styrket, samtidig som arbeidskraften blir bedre utnyttet. Det er nå et mål å redusere litt på bemanning og lønnsutgifter, og samtidig opprettholde tilbudene og kvaliteten.

Følg oss på Facebook: Anettes gatebarnfond - Facebook