Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Det Nytter April 2014

Kjære støttemedlem!

Det har nå gått en tid uten at vi har sendt ut informasjon om prosjektet vårt. Årsaken til det er at det har oppstått problemer på senteret CSNSG som har skapt usikkerhet om videre drift. Ulike løsninger er forsøkt realisert uten hell, og vi ser nå ikke flere alternativer. Det er derfor med tungt hjerte vi nå har besluttet å avvikle prosjektet. Vi kan se tilbake på 16 års drift av prosjektet vårt i Manaus i Brasil.
I disse årene har vi oppnådd betydelige resultater som har bidratt til et bedre liv og framtidsutsikter for et stort antall fattige. Årsaken til at vi nå må avvikle, er sammensatt: Senteret ble tappet for ressurser da de offentlig betalte lærerne måtte slutte, da den offentlige skolen fikk ansvaret for den aktuelle undervisningen. Videre har senteret i alle år drevet uten å betale arbeidsgiveravgift, da friville organisasjoner i Brasil normalt slipper dette. Ved CSNSG oppsto det et kjempeproblem da en kontroll viste at de ikke hadde skaffet seg det nødvendige sertifikatet. Etter flere runder med de sentrale myndighetene har de fått redusert gjelden noe, men den er fortsatt større enn det som er realistisk å betjene. Videre har flere av tidligere ledere sluttet, av godt forståelige grunner. Den økonomiske og personalmessige situasjonen har bidratt til mangelfull fornyelse av ledelse og organisasjon. Samlet sett har dette brakt senteret opp i en situasjon som det er vanskelig å komme ut av. Det er stor sannsynlighet for at selve organisasjonen nå vil gå konkurs. På dette grunnlaget ser ikke Stiftelsen Anettes gatebarnfond at det er grunnlag for å fortsette samarbeidet. Så langt vi kan se, skyldes ikke problemene økonomiske misligheter, men manglende innsikt i lovgiving og en for stor tro på muligheten for å komme fram til minnelige ordninger med myndighetene. Erkebiskopen i Manaus er tydelig på at han mener at personalet på senteret har gjort sitt beste og handlet i god tro, og at problemene ikke forkleiner de gode resultater som er oppnådd. Mange setter sin lit til at den katolske kirke, som eier bygningene på senteret, vil bidra til at det etableres ny aktivitet for fattige barn og unge i lokalene. Til tross for stor økonomisk framgang i Brasil, er behovet for bistand til fattige barn i byen fortsatt kjempestort.

Osorio og Cinthia har hatt et godt samarbeid på internatet

Senteret i dag
Fader Pedro har vært den drivende kraften i sosialsenteret CSNSG. Han er nå blitt 87 år og bor fortsatt på senteret. Helsen hans er sviktende, men han er fortsatt klar i hodet. To tidligere beboere på Abrigo er mye hos han og er ”hjemmehjelp” for han. Det bor nå 8 gutter på internatet Abrigo. Hva som vil skje med dem videre, er usikkert. Den lokale kirken tar imidlertid ansvar for å gi dem mat og husly, og vil bidra til framtidsretta løsninger for alle. Husfar Osorio har gjort en enestående innsats for fattige ungdommer, nå har han store helseproblemer og er tydelig svekket. I mangel på lønnet personale på internatet jobber han der som frivillig. Han synes det er vanskelig å forlate ”sitt livsverk” i den kritiske situasjon som nå har oppstått. Lærlingprogrammet har for tiden 300 elever, og 1000 står på venteliste for å komme inn. Dette programmet har vært svært vellykket, og det synes klart at det vil bli videreført i en eller annen form. En del av plassene er allerede overført til en annen organisasjon som driver tilsvarende virksomhet. Øvrige tilbud på senteret er nå betydelig redusert. Det gis et dagtilbud til 30 barn som aktiviseres med kampsport, dans og skoletilbud.

Selmas familie
Selma og hennes fem barn har bodd på senteret siden 2005. Takket være senteret ser alle ut til å klare seg bra. De unge går på skole eller er i arbeid. Selma driver systue og butikk på senteret. Tidligere bodde denne familien svært dårlig. Som mange husker samlet Hildegun og Maren inn penger til hus for dem. Takket være dette initiativet ble det ordnet slik at de fikk flytte inn på senteret. Det har ikke lykkes Selma å skaffe eget hus, men oppholdet på senteret har vært en svært god løsning for hele familien. Selma har klart å spare alle pengene hun fikk. Det er grunn til å anta at de fortsatt får bo på senteret inntil Selma klarer å skaffe et brukbart sted å bo.

Mange på senteret har fått en god start i livet. Mange tusen unge har fått hjelp på senteret som har blitt avgjørende for deres liv. Ana Melo og Ana Celia er gode eksempler på det. Ana Melo vokste opp i nærheten av senteret og har vært her daglig siden hun var ei lita jente. Dette har gitt henne muligheter til utdannelse og den jobb hun har hatt på senteret i mange år. Ana Celia kommer også fra et hjem med vanskelige forhold. Hun har hatt en liten jobb på senteret i mange år og studert ved siden av. Hun har svært gode karakterer og fullførte bachelorgraden nå i desember. Dette hadde ikke vært mulig uten vårt bidrag.
Ana Melo og Ana Celia

Mye positivt har skjedd

Det har skjedd mye positivt i de vel 16 årene vi har vært engasjert ved sosialsenteret i Manaus. Vi kan kort nevne:
- Dagtilbud med skole til opptil 250 barn og unge.
- Internat for opptil 35 hjemløse gutter
- Servering av 2,5 -3,0 mill måltider
- 2500 -3000 unge har fått yrkesopplæring
- Vedlikehold og oppgradering av bygningene.
- Kompetanseoppbygging i staben.
- Kulturutveksling og vennskapsbånd.

Samlet budsjett for hele prosjektet har vært ca 7 mill kr, herav har NORAD støttet med ca 5 mill kr.

Videre drift i Anettes gatebarnfond
Stiftelsen har nå kommet til en skillevei, og det må foretas en grundig vurdering om vi skal ha en videre drift. Uansett vil styret legge vekt på at allerede innsamlede midler, også nye som kommer inn, skal anvendes effektivt og til det formålet som var forutsetningen. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter sommeren. Da vil vi også presentere regnskapet for 2013.

Hilsen styret