Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Prosjektet vårt i Brasil

Centro Social Nossa Senhora das Graças

Fattigdomsproblemet er langt mer enn et fordelingsproblem. Fattigdom går i arv. Det er ikke nok å gi fattige barn mat, du må også gi dem kultur, kjærlighet og kunnskap.

Stiftelsen har siden 1997 støttet sosialsenteret Centro Social Nossa Senhora das Graças. Senteret, som drives av den katolske kirken, driver omfattende hjelpetiltak for gatebarn og vanskeligstilte barn i byen Manaus i delstaten Amazonas i Brasil. NORAD har støttet prosjektet med til sammen 5 millioner kroner.
Vårt arbeid har relativt liten målestokk, men vi mener å kunne vise til meget gode resultater. Resultater og aktivitet kan summeres opp slik:

1.
Ca 250 barn i en sosial risikosituasjon får  dag-tilbud i form av skole, sosial oppfølging, mat og fritidsaktiviteter. Barnas familier får også oppfølging.

2.
Internat for opptil 30 hjemløse gutter.

3.
Det serveres årlig mer enn  50 000 måltider til fattige, hovedsakelig barn.

4. Det er opprettet yrkes-opplæringstilbud i samarbeid med flere titalls bedrifter i området. Ca 350 ungdommer fra fattige kår har plass i programmet. Nærmere 3 000 unge har nå gjennomført og en svært stor andel har kommet inn i yrkeslivet.

5. Samarbeidende lokal bistandsorganisasjon har gjennomgått en betydelig organisasjonsutvikling.

6. Det er sørget for kompetanseoppbygging av lokale medarbeidere.

7. Et stort antall fattige unge har hatt et fritidstilbud på senteret.

8. Folk i nabolaget har fått tilbud knyttet til bibliotek og ”eldresenter”.

9. Senteret har vært arbeidsplass for anslagsvis 200 årsverk.

10. Senterets bygningsmasse og infrastruktur er blitt forbedret. Ny-renovert skole sto klar i mars 2008.

11. Det er utviklet samarbeidsrelasjonene til lokalt næringsliv og offentlige myndigheter i Manaus.