Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Det nytter Mai 2015

Prosjektet ved CSNSG er nå avsluttet, men yrkesopplæringen drives videre.

Som vi har orientert om tidligere, er aktiviteten ved sosialsenteret CSNSG trappet ned de siste årene. I det sist har kun 5 gutter bodd på internatet Abrigo, og driften har i betydelig grad vært drevet på frivillig basis. Det offentlige har nå fått ansvar for å ta seg av slike hjemløse gutter, og driften på Abrigo er derfor nå innstilt for godt. Dette innebærer at husfar Osorio, som har viet hele sitt voksne liv til dette tilbudet, nå må trekke seg tilbake. Til tross for sviktende helse sørger han over at det hele nå er over.

Yrkesopplæringsaktiviteten har i alle år vært sterkt etterspurt og kan vise til svært gode resultater. I 2014 opphørte også denne aktiviteten ved CSNSG. Lærlinger og deler av staben som har jobbet med dette, er nå overført til en ny institusjon: Missão Redentorista do Amazonas. I likhet med CSNSG er også denne drevet i regi av den katolske kirken. Organisasjonen synes å være veldrevet og har omfattende tilbud rettet mot mennesker i en vanskelig situasjon. Det nye programmet har fått navnet PROJAR. Anettes gatebarnfond støtter dette programmet i etableringsfasen, og vi har allerede stilt kr 150 000 til disposisjon for å komme i gang. Luzia, som har vært den drivende kraften i yrkesopplæringen, er sentral også nå. PROJAR har etablert godt samarbeid med bedrifter i Manaus, og ledelsen mener at en etter det første driftsåret vil kunne drive virksomheten uten støtte.

Driften i stiftelsen 

Som vi har meddelt tidligere, har driften i 2014 hatt som primært siktemål å avslutte samarbeidet med CSNSG på en ryddig måte. På grunn av de store økonomiske problemene som CSNSG har hatt, har ikke medarbeiderne mottatt den lønn de har rett på. Stiftelsen har ikke hatt formelt arbeidsgiveransvar for noen ansatte, men har i 2014 likevel funnet det riktig å etterbetale all lønn som skulle vært utbetalt i 2013. Totalt har 23 medarbeidere mottatt kr 382 302 i lønn fra stiftelsen, i tillegg har internatdriften mottatt kr 20 000 i direkte støtte. Gaver fra støttemedlemmer utgjorde i 2014 kr 32 256, renteinntektene var kr 23 364. Egenkapitalen er i løpet av året redusert fra kr 688 102 til kr 320 247. Kapitalen er plassert i Sparebanken Din.

Selv om prosjektsamarbeidet med CSNSG i Manaus og aktiv innsamling av midler nå er avsluttet, skal stiftelsen opprettholdes. Utviklingen i PROJAR skal følges nøye. Styret og stifterne opprettholder sine funksjoner. Restkapitalen skal inntil videre ikke brukes, men det skal vurderes om det er behov for ytterligere å støtte PROJAR i etableringsfasen. Eventuelle nye gaver skal i første omgang legges til restkapitalen.


Fader Pedro er sjuk

Kjære fader Pedro! Det er nå snart 20 år siden Anettes gatebarnfond kom til Manaus første gang og ble kjent med deg. I årene som har gått, er det utviklet mye godt samarbeid mellom Manaus / CSNSG og Norge. Det er utviklet vennskapsbånd og lærdom, og vi har hatt gleden av å bidra til det gode arbeid som er utført i regi av CSNSG. Alt dette har vært basert på dine ideer om å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon og dine evner til å lede og sette ideene ut i livet. Det står stor respekt av ditt virke ved CSNSG. Anettes gatebarnfond sitt engasjement ved CSNSG går nå mot slutten, og vi føler derfor et stort behov for å takke deg for samarbeidet i alle disse årene. Vi ønsker deg alt godt ! 
Store klemmer fra Anettes gatebarnfond Einar, Elise, Inge, Inger-Lise, Ola, og Svein

Vi fikk denne tilbakemeldingen:
Jeg besøkte fader Pedro, han er veldig sjuk, går ikke mer, og tar bare til seg flytende føde, men er likevel klar. Han ble veldig glad for den omsorg dere viser. Han sender takk for blomster og den vakre meldingen. Pedro bor ikke lenger på Senteret. Han er i huset til familien hans. Jeg besøkte Abrigo og snakket med Osorio, og han fortalte meg at guttene allerede har blitt overført til en annen institusjon. .... Jeg takker for alt dere har gjort og fortsatt gjør for våre folk: Takk. Jeg er til disposisjon, dersom dere trenger min hjelp. En klem! Luzia


Vi takker igjen for all støtte til prosjektet Inger Lise E. Bergan, Ola Dvergsdal, Inge Midtbø, Elise Fagerås, Svein Sannes Marthinsen, Einar Fagerås