Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Om stiftelsen

Stiftelsen Anettes Gatebarnfond ble stiftet 22.august 1994, etter å ha begynt som minnefond i august 1993. Initiativtakere var Einar, Hildegun, Elise og Håkon Anton Fagerås.

Formål
Stiftelsen er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø, som primært har som formål å hjelpe gatebarn i Brasil til en trygg tilværelse. Stiftelsen har som et overordnet mål for sitt arbeid for fattige å gi hjelp til selvhjelp og ikke skape bistandsavhengighet.

Bistandsstrategi
Pengehjelp fra rike til fattige land kan ofte bidra til avhengighet av bistand, og kan i noen tilfeller til og med være et hinder for utvikling. Vi har lagt vekt på at vårt bidrag skal være hjelp til selvhjelp. Stiftelsen ønsker å drive hjelpearbeid ved å støtte prosjekter som retter seg mot gatebarn eller mot ressurssvake barn og unge. Prosjektene må ha en sterk lokal forankring både sosialt og kulturelt, og skal organiseres slik at en unngår å opparbeide bistandsavhengighet. Lokale krefter må derfor delta aktivt i initiering, planlegging og gjennomføring. Det er ønskelig at både private organisasjoner og lokale myndigheter deltar.

Hovedmålet er å bidra til at fattige barn og unge i en vanskelig livssituasjon får en bedre hverdag og større muligheter til å skape sin egen framtid. Omsorg, ernæring, kulturell identitet og skolegang blir viktige stikkord. Vi legger stor vekt på at lokale krefter får økt kompetanse til å drive hjelpetiltaket uten bistand og på å utvikle aktiviteter som kan generere inntekter, slik at virksomheten blir minst mulig avhengig av løpende økonomisk støtte.

Drift
Stiftelsen er basert på frivillig innsats og har ingen ansatte i Norge. Administrasjonskostnadene forsøkes holdt på et absolutt minimumsnivå. Inntektene består av

- Gaver fra støttemedlemmer
- Innsamlede midler fra skoler, lag, organisasjoner.
- Gaver ved jubileer, dødsfall o.l
- Støtte fra Norad (1997 - 2010)

Kompetanse
Stiftelsen har tilgang på høy bistandsfaglig kompetanse med bl.a. lang erfaring fra norsk, svensk, og finsk statlig bistandsvirksomhet.

Prosjekt
Stiftelsen har siden 1997 støttet og bistått med rådgiving til sosialsenteret Centro Social Nossa Senhora das Graças (CSNSG) i Manaus i Amazonas. Prosjektet støttes av NORAD.

Økonomi
Stiftelsen hadde pr 31.desember 2007 en egenkapital på kr 806 301 som er plassert i Bø sparebank. I 2007 var totale inntekter var kr 628 000. Gaveinntektene var kr 250 000 Støtte til prosjekt og administrasjon fra NORAD var kr 300 000.


Epostadresse: einar.fageras@gmail.com
Postadresse: Nyvollvegen 11, 3800 Bø i Telemark

Bank: Bø sparebank.
Innsamlingskonto: 2630 6235434
Regnskapsfører: Haugerud regnskapskontor, Hellendtunet, 3800 Bø i Telemark
Revisor: Ernst& Young. Åse Grimholt, Hellendtunet, 3800 Bø i Telemark
Organisasjonsnummer: 979 714 866