Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Støttemedlemmer og bidragsytere


Anettes gatebarnfond har støttemedlemmer fra hele landet, men de fleste har tilknytning til Midt-Telemark. Støttemedlemmene støtter oss med månedlige eller årlige beløp.   De får tilsendt informasjon gjennom medlemsbladet “Det nytter”,  som også ligger her på hjemmesiden.

Gatebarnfondet mottar også en del innsamlede midler fra skoler, lag og organisasjoner samt gaver i forbindelse med både feiringer og begravelser. Det har utviklet seg et stor lokalt engasjement for virksomheten vår, vi nevner:
 • Flere ungdommer fra Norge har oppholdt seg på senteret i Manaus kortere eller lengre tid.
 • Lunde videregående skole har siden 2001 støttet stiftelsen med en årlig dagsverksaksjon (Operasjon gatebarn).
 • Bø skule har hatt tre store aksjonsdager til støtte for stiftelsen.
 • Bø videregående skole har i flere år gitt overskuddet av russerevyen til stiftelsen.
 • Lokalrevyer i Bø har gitt overskuddet til stiftelsen.
 • Valen barnehage har i flere år solgt barnekunst til inntekt for stiftelsen.
 • Konfirmantene i Bø har i mange år hatt en årlig aksjon / innsamling for stiftelsen.
 • Maren på 12 år samlet sammen med sin bestemor inn penger til hus for en fattig familie som er knyttet til senteret i Manaus.
 • Sponsorstøttefra Bø sparebank, Midt-Telemark dyreklinikk og Revisorteam.
 • AOE Gruppen gav årets julegave 2010 til Gatebarnfondet.
 • Honningbarna byttet "øl backstage" med en gave til fondet da de spilte på Kroa i 2012
Med et slikt engasjement har vi mulighet til å fortsette å støtte det verdifulle arbeidet på Centro Social i Manaus. Tusen takk!