Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Kontakt oss

Stiftelsen Anettes Gatebarnfond


Styret:

Einar Fagerås:
einar.fageras@gmail.com,  tlf: 971 37 801 / 35 95 11 87
Svein Sannes Marthinsen:
svein@bokyrkje.no, tlf: 971 52 812
Inger-Lise Eriksrud Bergan:
Inger.L.Bergan@hit.no, tlf: 971 97 265
Elise Fagerås:
elise.fageras@gmail.com,  tlf: 970 70 864
Inge Midtbø:
ingemidtbo@hotmail.com,  tlf: 90519858
Ola Dvergsdal:
ola.dvergsdal@gmail.com, tlf: 91186918


Postadresse: Nyvollvegen 11, 3801 Bø i Telemark
Regnskapsfører: Haugerud regnskapskontor, Hellandtunet, 380
1 Bø i Telemark
Revisor: Ernst
& Young. Åse Grimholt, Hellandtunet, 3801 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer: 979 714 866