Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Det Nytter Juni 2010

Danseundervisning er ei av fritidsaktivitetene på senteret. Her er jentene frå nabolaget
Virksomheten i 2009 og planene framover

I 2009 støttet Anettes gatebarnfond sosialsenteret i Manaus med kr 435 000. Fondet mottok kr 154 000 i gaver fra støttemedlemmer og andre givere, renteinntektene utgjorde kr 20 000. NORAD støttet med kr 300 000. Anettes Gatebarnfonds egenkapital har passert 1 million kroner. Ettersom støtten fra NORAD nå faller bort, er egenkapitalen sikkerhet for at vi fortsatt kan bidra til å sikre driften ved sosialsenteret.

Internatet hadde i 2009 et normalt belegg på 20-30 hjemløse gutter. I tillegg rommer internatets underetasje en familie som består av ei mor med tre tenåringsjenter og en gutt.

Antall barn som fikk mat, skolegang og fritidstilbud var i 2009 som de foregående år:
200 – 250. Totalt ble det i 2009 servert ca 50 000 måltider på senteret. Senteret har lagt stor vekt på å oppnå lokal støtte til sitt arbeid. Dette har gitt resultater, og det mottar nå støtte fra ei rekke bedrifter og offentlige etater.

Lærlingprogrammet går fortsatt svært bra. Programmet gir opplæring innen kontorfag og er tilrettelagt for unge som ikke har økonomi til å ta høyere utdanning. Målsettingen er at alle guttene som bor på internatet, skal ha gjennomført denne opplæringen før de flytter ut 18 år gamle. I 2009 deltok 330 elever i opplæringen, og siden år 2000 har mer enn 2 500 gjennomført programmet. Opplæringen skjer i samarbeid med 41 bedrifter.

Nytt og positivt er at myndighetene har lagt om skoletilbudet til barn og unge. Barna i Manaus er nå sikret grunnskoleopplæring fra det offentlige. Dette fører til at skolevirksomheten ved senteret opphører. Yrkesopplæringen fortsetter imidlertid som før. Fortsatt er barn, unge og voksne i lokalsamfunnet målgruppen, og tilbudet vil omfatte sosiale aktiviteter, sport og fritidsaktiviteter i tillegg til matservering og internat.

Anettes gatebarnfond har gitt tilsagn om en samlet støtte på kr 315 000 i 2010. Nå utfordres givere og bidragsytere til skaffe disse pengene, slik at den opparbeidede egenkapital varer så lenge som mulig.
Styret i Anettes gatebarnfond takker alle givere og bidragsytere.

God sommer!

Hilsen
Inger-Lise Eriksrud Bergan, Einar Fagerås, Svein Sannes Marthinsen, Elise Fagerås,
Inge Midtbø og Jan-Erik Molteberg


Sommerkonsert til inntekt for Anettes gatebarnfond

Søndag 6. kl. 18.00 juni inviterer Nes kantori til sommerkonsert i Nes menighetshus på Gvarv. Kantoriet skal synge varierte korsanger, norske og svenske folketoner og nydelige korverk av Ødegaard, Lauridsen, og Copland. Det blir også fellessang.

Lise Mette Møllerbråten deltar med vakre norske, svenske og fi nske sanger, musikerne Trond Villa (fiolin), Janne Brudevik Villa (piano), Angelika Faber (bratsj), Hilde Ellingsen Grant (klarinett),
og Matthew McGowan (piano) framfører verk av Ravel, Mozart og Scott Joplin.
Inger-Lise Eriksrud Bergan, som er styreleder i kantoriet og styremedlem i fondet, sier at dirigent Roselyn lenge har ønsket å arrangere en konsert til inntekt for et veldedig formål. Valget falt på Anettes Gatebarnfond.
Kantoriet ønsker velkommen til konsert der det også blir gitt informasjon og vist bilder fra arbeidet i Manaus. Det blir servering av kaffe og kaker. Det er ikke inngangsbillett på denne konserten, men det vil bli tatt opp kollekt til Anettes Gatebarnfond.


Operasjon Gatebarn i regi av Lunde videregåande skule

Jørgen Gramstad er elev på elektrolinja ved
Lunde vg skule. Han samla inn 300 kr til
Operasjon gatebarn ved å vaske bil. En fi n jobb
i det gode været.
Lunde vidaregåande skule har arrangert dagsverksaksjonen ”Operasjon gatebarn” hvert år siden 2004. For å samle inn penger har elevene tatt på seg ulike oppgaver, det kan være arbeid som å vaske, rake, male osv. I alt har elevene på denne måten samlet inn kr 317 504 kr, og en ny aksjon er nå fullført.
Sentrale pådrivere i arbeidet har vært Inge Midtbø og Sigbjørn Siljan, som begge er lærere ved skolen. Inge har vært rådgiver for prosjektet. Han sier: Det som er fint med Operasjon gatebarn, er at det er lett å bli motivert når vi ser det flotte arbeidet som gjøres blant barn og unge på senteret. Vi er med på å støtte et arbeid der 100 % av det en samler inn kommer fram til de som trenger det.
Den største motivasjonsfaktoren har vært tilbakemeldinger og bilder som vi har fått fra senteret. Dette året har vi blant annet sett bilder fra den nye skolen, der støtten vår har gått til nytt bygg og inventar.


Medarbeidar med bistandserfaring 

Ola Dvergsdal er frå eit småbruk i Jølster. Han var førsteamanuensis ved Høgskolen i Bø da Anettes gatebarnfond starta opp, og han har heile tida vore fagleg rådgjevar og konsulent på friviljug basis. Nesten kvart år har Ola og Einar reist til Brasil for å følgje opp prosjektet i Manaus, og saman har dei laga solide rapportar til NORAD. Ola kan portugisisk flytande og har i alle år hatt hovudansvaret for kommunikasjonen mellom Anettes gatebarnfond og Sosialsenteret. Ola har vore ein heilt nødvendig person i arbeidet i desse åra. Ola Dvergsdal er dr.scient. frå Landbrukshøgskolen på Ås. Han var 3 år som ekspert for NORAD i landbruksforvaltninga i Zambia, 3 år i Mosambik for svensk bistand og 3 år for finsk bistand frå 1999. Han har med andre ord deltatt i mange store prosjekt der han har lært mykje om utviklingsarbeid. Ola løftar fram kor viktig det er at dei lokale sjølve får utdanning, lærer å drive prosjektet og kjenner at dei eig prosjektet!

Dei må finne ut kva dei treng, medan vi støttar og hjelper dei. Dersom vi reiser ut og organiserer alt, klappar kanskje alt saman når vi reiser heim. I Manaus har Anettes gatebarnfond derfor lagt stor vekt på at det er dei lokale sjølve som skal ta avgjerder om strategi og innsats. Dei har skoen på, dei kjenner kor han trykkjer. Treng dei utvikling, utdanning og kurs, vil vi støtte og hjelpe.

Med små midlar har vi gitt kurs og opplæring som har endra situasjonen for fleire av leiarane og lærarane på Senteret, m.a. for prosjektleiaren, Ademir. Han har fått gå kurs som har gitt han høve til å bli konsulent for diverse prosjekt lokalt. Nokre lærarar har fått pedagogisk vidareutdanning, ein tidlegare internatgut har fått støtte til universitetsutdanning i pedagogikk, ei slumjente i sosialfag, capoeiralærarane har fått pedagogisk utdanning, mange har fått kortare kurs. Slik kan vi nemne opp eksempel på vellykka bistand.

Viktig for Ola er også at arbeidet drivast utan korrupsjon. På Senteret leverer dei no svært oversiktleg og nøye ført rekneskap, med originalbilag for kvart einaste oppdrag. Det gir innsyn og kontroll og ro for at pengane vi sender, blir brukt rett. Ola trivs særs godt i Brasil. Brasilianarar har høg kompetanse på å handsame folk, og mottakinga ein får ved senteret i Manaus er fantastisk. Unik er og den sterke viljen dei har til å stå på for Senteret. Nokre av dei tilsette har sjølve vokse opp der. Mange har gjort ein ueigennyttig innsats. Med glede ser vi at den lokale innsatsen har auka, mykje takka vere at den lokale kyrkjelyden som held til på Senteret, har tatt ansvar. Padre Pedro var leiar for både kyrkja og senteret, no har padre Mauro overtatt i kyrkjelyden. Når Ola skal seie noko om kva Anettes gatebarnfond har lykkast med, nemner han: - Vi har forbetra infra-strukturen, bygningar, elektri-sitetsforsyninga, skaffa utstyr og data. Vi har investert i enkeltpersonar, dei har blitt dyktigare.
Styret på senteret er nå organisert etter demokratiske prinsipp; dei diskuterer og kallar saman til møter. Før var dei diktert mykje ovanfrå. Ola nemner også dei forskjellige programma: snekkarverkstaden, yrkesopplæringa, internatet, fritidsaktivitetane, skolen, matserveringa, eldrearbeidet.

Ikkje minst har Anettes gatebarnfond blitt eit arbeid frå folk til folk. Det er etablert band mellom lokalsamfunn i Brasil og lokalsamfunn i Norge. Vi har ein liten organisasjon, der ingen midlar forsvinn i eit stort organisasjonsapparat.
Og sjølv har Ola fått gode venner i Manaus. Siste år var han på privat ferietur i båt med hengekøye oppover Amazonas saman med ein familie. Han er invitert på nytt, saman med andre i eigen familie. Det er kummerlege forhold, men ei utruleg oppleving. Det manglar ikkje på lyst til ny kontakt!