Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Det Nytter - Desember 2008

En ekstra julegave til mat for fattige barn?

Vi vil takke alle som har gitt bidrag til Anettes gatebarnfond i året som har gått!

Dere skal vite at alt kommer godt med til den daglige driften på senteret. Uansett hvilke tiltak som blir satt i gang, er målet å gi barn og ungdom som har tilhørighet til sentret, en bedre hverdag – noe vi vet med sikkerhet skjer gjennom midler fra oss.

Vi har i en periode lagt vekt på investeringer til vedlikehold av bygninger og kompetansehevende tiltak blant de som jobber på sentret. Vi ser nå et økende behov for at vi går inn og bidrar til at barna og ungdommen på sentret for nok og næringsrik mat.

Ca. 50 000 måltider i året på senteret betyr mye for mange fattige barn. Maten koster mye penger og lokale myndigheter skal i prinsippet bevilge midler til dette. I flere år har det nå vært problemer med å få pengene i tide.

De har derfor lånt fra andre tiltak som skulle vært gjennomført, og det er gjort omprioriteringer undervegs for å skaffe mat.

I de første månedene i 2008 ble matbudsjettet redusert til et minimum, og barna måtte stort sett greie seg med bønner og ris. Vi blir lett enige om at det er en skam at slikt skjer!

Anettes gatebarnfond ønsker nå å sette av ekstra midler som kan brukes nettopp til mat når det måtte være særlig behov.

For 3-5 kr kan vi mette et sultent barn!

Blir du med på å støtte dette?
Produksjon av bakerivarer

Bakeriet er bygd opp ved bidrag fra Anettes gatebarnfond og det statlige oljeselskapet Petrobras.
En profesjonell baker er nå knyttet til virksomheten, og de er nå i ferd med å starte salg i stort til lokale bedrifter. Det er vanskelig for et sosialsenter å få til inntektsgivende virksomhet, men kanskje de nå kan lykkes litt med det, i tillegg til at mange barn kan få bedre mat.Luzia leder yrkesopplæringen

Luzia er omsorgsperson med sto O på senteret.
Her er hun sammen med en gutt som nylig er blitt elev på senteret. Han kommer fra svært fattige kår og har levd på svært enkel mat. Luzia følger han opp med rikelig og ekstra næringsrik mat. Luzia er leder av lærlingprogrammet, hun driver også en liten klinikk for velvære og alternativ medisin sammen med en venninne.

Luzia har et øye for mye av det som skjer på senteret og ”ser” de fleste. Dersom noen lider av en eller annen plage, er hun rask med å tilby sin egen alternative behandling, og hun bidrar til å finne en løsning både på materielle og sosiale behov.

Således betyr hun mye for både barn, unge og ansatte på senteret. Hun er den eneste av de ansatte som kan sies å tilhøre middelklassen. Mannen hennes er advokat og de to barna er henholdsvis lege og økonom.

Som leder av lærlingprogrammet har hun gjort en utrolig flott jobb. De ca. 500 unge fra fattige familier som til en hver tid er i opplæring, får mulighet til en respektabel jobb, og flere tusen på venteliste viser at dette er populært.

Nylig fikk programmet stor omtale i en av byens aviser, og representanter for lokale myndigheter roste programmet. Her har senteret oppnådd resultater som også vi i Norge kan være stolte av!Fysisk trening er viktig på senteret.
Dans og musikk, Jui-jutsi og capoeira er en del av hverdagen. Betong-underlag og bare føtter er ikke til hinder for avanserte akrobatiske øvelser!


Senteret har i 2008 mottatt kr 662 000 fra oss.

Pengene går bl.a. til oppussing av skolebygningen, strøm, mat, pedagogiske leker, lekeapparater/ spill, utstyr til internatet, transport og lønninger.

Pengene blir etter vår oppfatning utnyttet usedvanlig godt.

I vårt prosjekt er det ingen korrupsjon og ingen blir beriket!Styret i Anettes gatebarnfond vil ønske alle støttemedlemmerGod Jul og et Godt Nyttår!

Ikke noe å si på kontakten mellom elev og lærer Margarida!