Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Det Nytter - Desember 2011

Gutta på internatet pynter til jul
CNSG tar utfordringene
Perioden etter at skoleverket tok over støtteundervisninga, har vært krevende for senteret. Ny strategisk plan er utarbeidet, og de har valgt disse hovedsatsingsområdene:
Lærlingordninga, internatet (Abrigo), assistert frihet for kriminell ungdom og dans og kampsport. Det jobbes stadig med å definere enkeltprosjekter for lokal finansiering.
Eksempel på resultater er at et apotek-firma har finansiert en ny bil (Honda CSV). Den supplerer folkevognbussen som vi har finansiert og som begynner å bli sliten. Et annet eksempel er at det statlige oljeselskapet Petrobras har bevilget 80 000 real (ca kr 250 000) til vedlikehold av bygningene, bl.a. til nytt tak i biblioteket og nytt golv i spisesalen.
Senteret er også fl inke til å utnytte samarbeidsmulighetene med skoleverket. For tida har internatet et samarbeid med et kurs for sosialarbeidere. Hjemmebesøk, individuell oppfølging og undervisning av guttene inngår i dette.
Vi vil også nevne matserveringa på senteret. Til tross for reduksjon i antall dagbarn på grunn av at skoletilbudet er vesentlig redusert, opprettholdes antall serverte måltider med mer enn 50 000 måltider pr år.

Det går fint på internatet
For tida bor det 10 gutter på internatet. Den nye lederen på internatet, Janaina, har kommet godt i gang. Hun ser ut til å ha guttenes tillit og samarbeider bra med bl.a. tidligere husfar Osorio og medhjelper Melo.
Pengene fra Lunde gjorde det mulig å fornye og komplettere kjøkkensutstyret. Dette er bare en liten del av det som ble kjøpt inn.
Alle guttene får nå systematisk medisinsk oppfølging og tannbehandling, også eksperthjelp fra f. eks psykolog, om det er behov. Tilbakeføring til familie er et viktig mål for arbeidet på internatet. Fire gutter har i det siste fl yttet tilbake til familie.
Det arbeides også intenst for at de kan få seg passende utdanning og komme inn på arbeidsmarkedet. Alle gutten får nå 12 timer IKT-undervisning pr uke. Husfar Osorio har nå god medisinsk oppfølging, og helsen hans tillater at han stort sett kan være daglig på senteret. Han arbeider aktivt for at guttene kan delta i kulturelle aktiviteter, noe som er viktig for sosialisering av guttene og for kulturen i vid forstand på
internatet. Et av Osorios ansvarområder er bakingen av brød, slik at senteret har ferskt brød hver dag.
De årlige ”Operasjon gatebarn” ved Lunde vidaregåande skule har hatt svært stor betydning for tilbudet til guttene på internatet. Resultatet av aksjonen i skoleåret 2010- 2011, kr 43 500, ble brukt til å kjøpe inn PC, DVD, TV, kamera og kjøkkenutstyr.

Breno bor på Abrigo
Breno er 16 år og har bodd på senteret i 4 år. Før dette bodde han
på et senter for funksjonshemmede. Han ble forlatt som baby, og det er derfor ikke kjent hvem som er
foreldrene hans, og han har således ingen familiekontakt. Han var veldig mye for seg selv i starten.Breno liker å lese aviser, særlig sportsnyheter, og han liker også å høre nyheter på radio. Han går på offentlig skole og deltar på senterets IT-kurs. Breno utmerker seg nå i klassen og han får skryt av læreren sin. Til tross for sine begrensinger har denne gutten store muligheter til å utvikle seg både sosialt og mot en yrkeskarriere.

Rodrigo, tidligere internatgutt
Vi har mottatt et brev fra Rodrigo Fabio Balbi Saraiva. Han var daglig på senteret fra han var 7 til 12 år og bodde på internatet fra han var 12 til 22 år. Rodrigo er nå 32 år. Han er utdannet psykolog og spesialist i helseadministrasjon, og han er ansatt på et sykehus.
Han skriver: ”Av hele mitt hjerte kan jeg si at mitt forhold til senteret er preget av kjærlighet og evig takknemlighet.. Respekt for andre, kjærlighet til de som er på skyggesiden, det å dele med andre og
å vie sitt liv til en god sak, alt dette har jeg lært på senteret.”


Han uttrykker stor respekt for alle de som har viet deler av sitt liv til innsats på senteret, og særlig til fader Pedro. Han skriver bl.a.: ”Jeg kan med sikkerhet si at fader Pedro var min ledestjerne. Han viste meg
vei og lærte meg å akseptere enkle mennesker, selv som de ikke har noe annet å tilby enn sin egen smerte. Han lærte meg å akseptere også den som ikke ser ut som andre og som ikke ser ut til å ønske hjelp. De fattige og desillusjonerte var hans favorittbarn. Jeg tror at dette er årsaken til at jeg ønsket å bli psykolog.” Han skriver: ”Jeg har så mange gode minner fra tida jeg levde på senteret, at jeg kunne skrive en hel bok. Jeg sier alltid: Jeg er ikke rik på materielle verdier, men det jeg er som person, skylder jeg senteret. Gud velsignet meg med denne ekstremt fruktbare perioden i mitt liv.” Han avslutter med å uttrykke takknemlighet for støtten til sosialsenteret fra Norge og sier at han selv er frukt av denne støtten.
Du kan lese hele brevet fra Rodrigo her:

Takk til alle!
Vi har nå støttet sosialsenteret i Amazonas i 15 år. Vi synes at vi har oppnådd mye i disse årene. Uten støtten fra alle våre givere og støttespillere hadde ikke dette vært mulig. Ett av målene våre er at det ikke skal være behov for vår støtte. Det er mye som peker i riktig retning for at sosialsenteret CSNSG i større grad kan stå på egne ben, men ennå er vi ikke helt der. I 2011 har vi overført kr 313 500, men inntektene våre tillater ikke et så høyt støttenivå over mange år.

Vi takker for all støtte i 2011 og ønsker alle en god jul!

Hilsen styret
Inger-Lise Bergan, Ola Dvergsdal, Einar Fagerås, Elise Fagerås, Svein Sannes
Marthinsen, Inge Midtbø.